Свържете се с нас


Ани Големджийска

0898-456-234 

Условия за ползване

Този раздел на http://www.golemidrehi.com урежда взаимоотношенията между Вас в качеството ви на потребител на сайта или клиент (наричан за краткост Потребител по-нататък) и неговия собственик, Фирма АниКо.

 

Ползването на сайта http://www.golemidrehi.com и навигацията в него означава, че Потребителя се е запознал с настоящите общи условия за ползване и ги е приел!

 

С помоща на сайта http://www.golemidrehi.com и посредством него Фирма АниКо извършва търговска дейност и предоставя на Потребителя цялата налична информация за продуктите и услугите предлагани от него, както и възможността за заявка на поръчки по електронен път и доставка на предлаганите продукти и услуги.

 

Сайтът предоставя и персонализирана информация (защитена посредством парола) на Потребителите, които са се регистрирали. Регистрираният потребител има достъп до информацията, която е въвел в процеса на регистрация и може да я променя.

 

Регистрираните потребители имат достъп до информация за всички поръчки направени от тях, както и информация за персонални и групови отстъпки, точки, купони и други маркетингови инструменти, когато и ако такива съществуват и са валидни.

 

Фирма АниКо е юридическо лице, извършва дейност и предлага стоки и услуги на територията и в съответствие със законите на Република България. Обслужването на поръчки и доставки се осъществява единствено на територията на Република България.

 

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Приемането се извършва от клиента или трето (упълномощено от негово име) лице, като се представя лична карта на клиента, направил заявката.

 

Доставките на стоки в гр. София се извършват до 24 часа от подаване на заявката (обикновено значително по-бързо).

 

Доставка на стоки за всички останали населени места, се извършва за срок 1 до 2 работни дни по цени на куриерска фирма Еконт.

 

Обявените на сайта цени са в български лева с включен ДДС за един брой продукт.

 

Цените на продуктите не включват стойността на разходите за доставка, наложен платеж, когато има такива и не е посочено изрично друго. Потребителят се запознава и с компонентите, които формират крайната цена на продукта в процеса на поръчането му.

 

Разходите, свързани с доставката са посочени в „Тарифен калкулатор” на куриерска фирма ЕКОНТ. Цените на продуктите не включват таксите и комисионните, на банките и (или) операторите на електронния разплащания с карти и бакови преводи.

 

http://www.golemidrehi.com може да променя цените на предлаганите стоки по всяко време без да дължи предизвестие.

 

В случай на промяна в цените по време на обработка на потвърдена от служител на http://www.golemidrehi.com поръчка, Потребителят заплаща цената на която е поръчал.

 

Търговските взаимоотношения между Потребителя и http://www.golemidrehi.com започват в момента, когато потребителя изпрати поръчка към компанията, а именно: след регистрация - попълване и изпращане на изискваните лични или фирмени данни и съгласяване с настоящите общи условия за ползване.

 

За идентификация на продукт се ползва уникален продуктов код (SKU), който е включен в описанието на продукта в продуктовия каталог на сайта в полето “Код: .....” и в описанието на продукта в поръчката, като „SKU: ....”.

 

Стартирането на обработката и изпълнението на поръчката започва в момента, в който служител на фирмата се запознае с нея. В случаите, когато поръчка е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работното време, обработката на поръчката стартира на следващия работен ден.

 

http://www.golemidrehi.com се задължава да подготви и опакова стоките поръчани от Потребителя във вид подходящ за транспортиране с куриерска услуга и с нужните за целта документи. Компанията може да застрахова пратките за нейна сметка, но не е задължена да прави това във всички случаи.

 

http://www.golemidrehi.com не носи отговорност при забавяне на доставка по вина на куриер или трети лица, но се задължава да уведоми Потребителя в случаите, когато получи информация за такова забавяне.

 

Потребителя има право да поиска съдействие от http://www.golemidrehi.com за установяване статуса на пратката по време на транспорта от куриера.

 

Потребителят избира къде да получи пратката - на посочения от него адрес или в най-близкия офис на куриерската фирма.

 

Потребителят трябва да провери целостта на пратката и при видими белези за повреда, нарушаваене цялостта на опаковката или други проблеми, да изиска протокол за проблем с пратката, подписан от куриера.

 

http://www.golemidrehi.com се ангажира да предаде на куриер (доставчик) за доставка поръчаната стока до 2 работни дни, считано от първия работен ден след получаването на поръчката в случай, че плащането се извършва по електронен път или посредством банков превод.

 

При невъзможност да бъде спазен този срок или невъзможност поръчката да бъде изпълнена, http://www.golemidrehi.com се задължава да уведоми Потребителя за това максимално бързо, но не дължи обезщетения и неустойки под никаква форма.

 

В случай, че Потребителя е получил писмено уведомление от  http://www.golemidrehi.com, че поръчката не може да бъде експедирана в посочения по-горе срок, той има право да откаже поръчката, ако уведоми писмено http://www.golemidrehi.com за това си решение преди поръчката да бъде експедирана (предадена на куриер) без да дължи обезщетения и неустойки по никакъв начин.

 

В случай, че Потребителя откаже поръчка по тази причина и по този начин, а междувременно е направено плащане по нея http://www.golemidrehi.com се задължава да възстанови плащането за отказаната поръчка (или частта от нея), чрез банков превод по сметката на направилия плащането, нареден не по-късно от два работни дни след получаване на плащането или уведомлението за отказ (което е получено последно във времето).

 

Съгласно чл. 55 от Закона за Защита на Потребителя (ЗЗП), Потребителят има право да се откаже от договора и да върне стоката в рамките на седем работни дни без да дължи неустойки и обезщетения, считано от момента на получаване на стоката, който е посочен в документите на куриерската компания, чиито услуги са ползвани за извършване на доставката.

 

Стоките не трябва да бъдат с нарушен търговски вид: да не липсват опаковки и елементи от тях, да не бъде нарушен външният им вид и цялостта им. В случаите, когато Потребителя е упражнил правото си по чл.55 от ЗЗП и в съответствие с него http://www.golemidrehi.com се задължава да възстанови заплатената стойност на стоките не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор, съгласно ЗЗП чл. 55, ал.6.

 

Потребителят има право да не приеме доставка на поръчана стока, без да дължи обезщетение, когато цената на стоката е различна от договорената по време на подаване на поръчката или е направена грешна доставка на различен от поръчания продукт (установява се по уникален код, SKU).

 

http://www.golemidrehi.com има право да откаже изпълнените на поръчка без да дължи за това неустойки и обезщетения в следните случаи:

- Потребителят е посочил непълна, невярна, неточна, безмислена, подвеждаща информация за телефон, адрес или лични данни, които не позволяват да се установи връзка с него, да бъде изпълнена доставка или да бъдат издадени счетоводни документи. При това http://www.golemidrehi.com не е задължен да уведоми Потребителя за отказа си да изпълни поръчка;

 

- При липса или изчерпване на наличностите на определен продукт и невъзможност той да бъде доставен в обозрими срокове. В този случай http://www.golemidrehi.com се задължава да уведоми Потребиреля и да възстанови платените суми, ако е извършено плащане;

 

- При установяване на проблем с точността, вярността и коректността на информацията за продукта , на базата на която е направена поръчката, независимо от причината, поради която е допуснато това несъответствие. В този случай http://www.golemidrehi.com се задължава да уведоми Потребиреля и да възстанови платените суми, ако е извършено плащане;

 

Името на итернет адреса (домейна и прилежащите му субдомейни), както и информацията публикувана на тях са собственост на http://www.golemidrehi.com. Потребителят, след приемане на настоящите общи условия за ползване има право да ползва информацията в сайта за собствени нужди и за нетърговски цели.

 

Ползването на информацията и материалите от сайта за други цели може да става само след писменото съгласие от http://www.golemidrehi.com.

 

Всякакви промени по сайта и начина на използването му, както и умишлени действия и опити за възпрепятстване на нормалното му функциониране от страна на Потребиеля са в противоречие с настоящите общи условия за ползване, могат да накърнят интересите на http://www.golemidrehi.com и в този смисъл са незаконни.

 

Потребителят няма право да използва сайта, нито да свързват неговото име и (или) името на компанията, както и материалите, публикувани на него под каквато и да е форма за разпространение на материали и извършване на действия, които:

 

- имат противозаконно, порнографско, опозоряващо, вулгарно, оскърбително, заплашително, невярно, подвеждащо, подтикващо към или изразяващо верска нетърпимост съдържание;

 

- представляват чужда интелектуална собственост и (или) авторско право, незаконно придобита информация или такава, която накърнява материални и (или) нематериални интереси на трети страни и лица;

 

- противоречат на законите и на общоприетите норми за общуване и комуникация във всичките им форми;

 

- посредством високи технологии и софтуер (включително вируси) целят злоумишлени действия за придобиване или контрол над чужда информация и (или) водят до накърняване на материални и (или) нематериални интереси на трети страни.

 

http://www.golemidrehi.com може да актуализира, редактира и променя тези общи условия по всяко време, без да дължи никому предупреждение за това.

 

Последна редакция:        25.05.2018 г.

 

Екипът на http://www.golemidrehi.com

Количка

Количката е празна.

Харесвате ли ни